Dobrodošli

Montech d.o.o.

O nas

UVOD

V času hitrega tehnološkega razvoja je vloga energetike zelo pomembna. Potreba po električni energiji kontinuirano raste, medtem ko je prisotnost obratovališč za proizvodnjo električne energije (elektrarn) postala absolutna potreba za našo civilizacijo.

Glede na pomembnost in vrednost posameznih električnih obratovališč, je zagotavljanje optimalnih pogojev obratovanja le-teh neizogibna. To pa je možno le, če se angažira strokovnega in izkušenega inženiring partnerja, ki je sposoben nuditi visokokakovostne profesionalne storitve vzdrževanja za Vašo opremo.

MONTECH je zasebno, ISO-9001-2015 certificirano inženiring podjetje, ki nudi popolno paleto visoko kakovostnih tehničnih storitev na področju energetike. Naša ekspertiza kompetentno pokriva:

• Hidrogeneratorje
• Turbogeneratorje
• Visokonapetostne (HV) motorje
• Enosmerne (DC) motorje
• Explosion-proof "EX" opremo

Glede na prisotnost naših podružnic v Sloveniji in na Hrvaškem, smo strateško locirani zato, da bi v prihodnje lahko nudili naše profesionalne storitve deželam Evropske unije in jugovzhodne Evrope. Naši rezultati, reference, izkušeno osebje, zbrano znanje in usmeritev k popolnosti, so razlog, da vedno zadovoljimo pričakovanja naših strank in da servisiramo največji del regionalnega energetskega trga.

NAŠE STORITVE

MONTECH je "full-service" inženiring podjetje z izkušenim timom strokovnih profesionalcev s povprečno delovno dobo 20 let na delavca.
Naše visokokakovostne storitve se delijo na tri segmente:

A. Inženiring in svetovanje
B. Vzdrževanje
C. Dobava in montaža

A. Inženiring in svetovanje
Naš strokovni tim Vam nudi široko paleto inženiring in konzulting storitev za Vaše električne stroje:
• Diagnostika
• Obnovitev električnih strojev s celostnimi izračuni
• Izdelava tehnološke dokumentacije
• Raziskave o dvigu moči in stopnje izkoristka strojev (optimizacija)
• Navodila za montažo, izgradnjo in vzdrževanje
• Nadzor in vodenje del
• Nabava rezervnih delov
• Izobraževanje (trening)


B. Vzdrževanje
Da bi po inštalaciji in zagonu zagotovili optimalne pogoje obratovanja, zahteva vsak električni pogon nenehen profesionalni nadzor. Električna obratovališča zahtevajo vzdrževanje skozi celotno življenjsko dobo, ki vključuje:
• Servise (redni-preventivni in interventni-korektivni)
• Remonte
• Diagnostiko in popravila
• Modernizacijo in optimizacijo
• Električna in mehanična testiranja
• Dobavo, instalacijo in zagon električnih obratovališč
• Izdelavo rezervnih delov
• Tehnično podporo
Kvalitetno vzdrževanje bo zaščitilo Vašo naložbo in zagotovilo kar se da popolno učinkovitost, varnost in koristnost. Kot vodilno regionalno podjetje v vzdrževanju energetskih obratovališč, smo sposobni kompetentno opraviti vse že zgoraj navedene posege.

C. Dobava in montaža
Prav tako imamo izkušnje z dobavo novih generatorjev in vam nudimo popolne rešitve, ki vključujejo:
• Projektiranje in nabavo opreme
• Proizvodnjo delov generatorjev in VN motorjev
• Instalacijo/montažo energetskih obratovališč


HIDROGENERATORJI

Naše podjetje nudi celo paleto storitev v segmentu hidrogeneratorjev, vključno z inženiringom/svetovanjem, instalacijo/montažo in vzdrževanjem. Po instalaciji in zagonu energetskega obratovališča, je potrebno zagotoviti učinkovito vzdrževanje skozi njegovo celotno življenjsko dobo.

Eden od osnovnih ciljev pri vzdrževanju hidrogeneratorjev je zagotavljanje visoke obratovalne zanesljivosti strojev. Glede na naše izkušnje pri vzdrževanju in servisiranju navedenih strojev, se zavedamo, da je ob rednih dnevnih, mesečnih in letnih pregledih prav tako pomembno nameniti posebno pozornost nadzoru in prediktivnem ugotavljanju fizičnega stanja posameznih delov hidrogeneratorjev, ki so izpostavljeni mehanskim, toplotnim in vibracijskim obremenitvam ter negativnem vplivu električnih polj.

Če upoštevamo dejstvo, da hidrogeneratorji predstavljajo najstarejši tip pogonskih generatorjev v elektrarnah, je razumljivo, da so mnogi od njih že starejši in se kot takšni nahajajo v fazi potrebne obnovitve in modernizacije. Te storitve spadajo v našo ožjo specialnost.
Da bi se določeni hidrogeneratorji lahko popolnoma obnovil in moderniziral, je pred tem potrebno v celoti dobiti jasno sliko njegovega trenutnega obratovalnega stanja. Glede na naše detajlne diagnostične metode in predvsem v zadnjem desetletju velike dosežke v tehnologiji materialov, tako obnovljeni hidrogeneratorji dosegajo optimalne performanse še precej časa po izteku njihove pričakovane življenjske dobe.

Aktivnosti MONTECH-a na področju hidro generatorjev so razdeljene v štiri skupine:

• Rutinski pregled – Sestoji se od analize stanja in obratovalnih dogodkov na hidrogeneratorjih ter diagnostičnih meritvi na glavni opremi (glava navitja, hladilni sistem, zavorni sistem, drsni obroči, ventilator). Opravlja se vsake 12-24 mesecev, glede na obratovalne ure in pogoje obratovanja.
• Remontni pregled – Ta pregled se izvaja zato, da bi se ugotovilo stanje vseh posameznih komponent hidrogeneratorja. Potreba po remontnem pregledu je odvisna od rezultatov rutinskega pregleda. V kolikor so rezultati zadovoljivi, je čas naslednjega remontnega pregleda izračunan po formuli za ekvivalentne ure obratovanja (eq. hrs):

Teq (h) = Top + 10 Ns

Teq = ekvivalentni čas obratovanja (obratovalne ure)
Top = efektivni čas obratovanja
Ns = število zagonov

Prvi remont se izvaja po cca 20 000 ekvivalentnih urah obratovanja, drugi remont pa po cca 80 000 urah. Med remontnim pregledom izvajamo vizualne inšpekcije, kontrole dimenzij, kontrolo vertikalnosti ter električna in mehanična merjenja na vseh električnih delih (stator, rotor, obroči itd.)

• Obnovitev – Glede na dolgo življenjsko dobo hidrogeneratorjev ter kontinuirani napredek tehnologije materialov, se na generatorjih, ki so starejši od 25 let priporoča zamenjava starih vitalnih delov z novimi. Pozitivni efekti takšnega pristopa so dvig moč in podaljšana življenjska doba hidrogeneratorjev. V sodelovanju z našimi priznanimi partnerji, smo sposobni izvesti popolno obnovitev hidrogeneratorjev, ki zajema:

• Izdelavo projekta (električni in mehanični)
• Pripravo potrebne dokumentacije
• Izdelavo in montažo rezervnih delov
• Mehanična in električna testiranja
• Zagon

• Spremljanje obratovanja (monitoring) – Sistemi za spremljanje obratovanja in obrabe načeloma niso vključeni v standardno opremo hidrogeneratorjev. Da bi imeli nenehni vpogled v notranje obratovalne procese generatorjev, je potrebno instalirati dodatne diagnostične naprave za spremljanje obratovanja. V sodelovanju z našimi partnerji je možno instalirati naprave za spremljanje (monitoring) naslednjih stanj hidrogeneratorjev:

• Vibracijsko stanje
• Termično stanje
• Stanje zračne reže
• Stanje navitja statorja


TURBOGENERATORJI

Enako kot pri drugih električnih obratovališčih je eden od glavnih ciljev pri vzdrževanju turbogeneratorjev zagotavljanje visoke obratovalne zanesljivosti. Redni preventivni pregledi in zamenjava pomembnih delov sta ključni za vzdrževanje optimalnih obratovalnih parametrov. Termoelektrarne, ki jih poganja plin, oglje ali nuklearno gorivo, so novejšega tipa in so zato tehnološko bolj napredne od hidroelektrarn. Turbogeneratorje glede na hladilni medij delimo v tri kategorije:

• Zračno hlajene generatorje
• Z vodikom hlajene generatorje
• Z vodo hlajene generatorje

Obseg vzdrževanja je odvisen od velikost generatorja in vrste njegovega hladilnega medija. Osnovni pristop MONTECH-a je zasnovan na ugotavljanju celokupnega stanja električnih strojev in na iskanju najbolj kakovostnih rešitev za njihovo optimalno obratovanje in podaljšanje življenjske dobi. Aktivnosti MONTECH-a na področju
turbogeneratorjev lahko razdelimo v štiri skupine:

• Rutinski pregled – Glede na stopnjo tehničnega in tehnološkega razvoja v času njihove proizvodnje so turbogeneratorji opremljeni s temu ustreznimi meritvami in zaščitami. Rutinski pregled se izvaja vsake 12 do 24 mesecev, kar je odvisno od ur obratovanja in obratovalnih pogojev. Pregled zajema analizo in oceno sprememb obratovalnih parametrov ter meritve na glavni opremi: na glavi navitja, vodnih komorah statorskega navitja, hladilniku, ležajih sklopih, vodikovih tesnilih, drsnem obroču, nosilcih krtač in na ventilatorju. Poleg že naštetih opravil se izvajajo še električna testiranja in NDT test.

• Remontni pregled – Ta pregled je predviden z namenom, da bi se ugotovilo stanje vseh posameznih komponent turbogeneratorja. Potreba po remontnem pregledu je odvisna od rezultatov rutinskega pregleda. Če so rezultati zadovoljivi, se čas naslednjega remontnega pregleda izračuna s formulo za ekvivalentne ure obratovanja (eq. hrs):

Teq (h) = Top + 20 Ns

Teq = ekvivalentni čas obratovanja (obratovalne ure)
Top = efektivni čas obratovanja
Ns = število zagonov

Prvi remont se izvaja po cca 20 000 ekvivalentnih urah obratovanja, drugi remont pa po cca 60 000. Med remontnim pregledom izvajamo vizualne inšpekcije, kontrole dimenzij, kontrolo vertikalnosti ter električna in mehanična merjenja na vseh električnih delih (stator, rotor, obroči itd.)

• Obnovitev – Na turbogeneratorjih, ki so starejši od 25 let, se priporoča zamenjava starih vitalnih delov z novimi. Pozitivni efekti tega pristopa so dvig moči, višji faktor izkoristka in podaljšanje življenjske dobe strojev.
V sodelovanju z našimi priznanimi partnerji smo sposobni izvesti celotno obnovitev turbogeneratorjev, ki zajema:
• Izdelavo projekta (električni in mehanični)
• Pripravo potrebne dokumentacije
• Izdelavo in montažo rezervnih delov
• Mehanična in električna testiranja
• Zagon

• Spremljanje obratovanja (monitoring) - Da bi imeli nenehni vpogled v notranje obratovalne procese turbogeneratorja, je potrebno instalirati dodatne diagnostične naprave za spremljanje obratovanja. Novejša praksa je vgradnja določene opreme za kontrolo obrabe vitalnih sklopov turbogeneratorja. Stanje generatorjev z izolacijo, katerih osnova so fenolne in epoksidne smole, se kontinuirano spremlja prek letnih električnih testiranj in meritvi. V sodelovanju z našimi partnerji imamo možnost dodati naprave za spremljanje (monitoring) naslednjih stanj turbogeneratorjev:
• Vibracijsko stanje
• Termično stanje
• Stanje zračne reže
• Stanje navitja statorja

VISOKONAPETOSTNI (HV) IN ENOSMERNI (DC) MOTORJI

Tako kot ostali električni stroji, zahtevajo visokonapetostni (HV) in enosmerni (DC) motorji tudi neprestano profesionalno oskrbo in vzdrževanje, še posebej, če je njihova nazivna napetost večja od 6 kV ter moč večja od 200 kW. Visokonapetostni motorji se delijo v dve skupini:
• Elektromotorji z drsnimi obroči
• Elektromotorji z kratkostičnimi rotorji

Zaradi različne konstrukcije se razlikuje tudi vzdrževanje teh motorjev in je razdeljeno v naslednje tri segmente:

• Rutinski pregled – izvaja se vsakih 6000 obratovalnih ur, vključuje natančna električna testiranja, NDT test, inšpekcijo delovanja motorja v obratovanju ter inšpekcijo stanja vitalnih delov (ležajev, hladilnikov, priključkov, drsnih obročev in krtač ter kolektorjev).
• Remontni pregled – izvaja se po 20 000 do 25 000 obratovalnih urah. Remontni pregled vključuje zamenjavo ležajev (za motorje z drsnimi ležaji) ter kontrolo rotorskega in statorskega navitja.
• Intervencije – Težki delovni pogoji in neredna kontrola ter vzdrževanje lahko privedejo do okvare motorja. V takih primerih je MONTECH sposoben hitro intervenirati in odpraviti okvaro na poškodovanem motorju. V primeru resnih okvar in odpovedi smo v sodelovanju z našimi partnerji sposobni izdelati vse potrebne rezervne dele.

EXPLOSION-PROOF "EX" OPREMA
Explosion-proof "EX" električna oprema se uporablja v industrijskih obratovališčih s potencialno eksplozivno atmosfero. MONTECH je pooblaščeno podjetje za servisiranje vseh vrst "EX" opreme in nudi popoln program tovrstnih storitev na vseh električnih strojih:

• Inženiring in svetovanje
• Vzdrževanje
• Dobava in montaža

PROIZVODNJA REZERVNIH DELOV
Kot del celokupne storitve vzdrževanja nudi MONTECH tudi izdelavo rezervnih delov. V sodelovanju z našimi partnerji smo sposobni proizvesti rezervne dele za vse električne stroje, katere vzdržujemo:

• Ležaje
• Hladilnike
• Visokotlačne sisteme za mazanje
• Sisteme za dviganje in zaviranje
• Drsne obroče

REFERENCE
Od naše ustanovitve leta 2011 do danes smo pridobili najbolj obsežen seznam referenc v regiji. Priložen je delni seznam naših referenc. Za podroben seznam, Vas naprošamo, da nas kontaktirate.LEGENDA

NE - NUKLEARNA ELEKTRARNA
TE - TERMOELEKTRARNA
TO - TOPLARNA
HE - HIDROELEKTRARNA
DE - DIESEL ELEKTRARNA

HEP - HRVAŠKA ELEKTROPRIVREDA
SENG - SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA
SEL - SLOVENSKE ELEKTRARNE

EP BIH - ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKAJ MONTECH?
Glede na naše izkušnje in enajstletno tradicijo, obstajajo mnoge prednosti za izbiro našega podjetja za Vašega novega inženiring partnerja:

• Servisiramo elektrarne vseh tipov in obsegov – MONTECH ima možnost servisiranja, vzdrževanja, popravljanja, dobave i instalacije/montaže vseh tipov/velikosti motorjev in generatorjev.
• Glede na našo velikost in dve regijske centre, smo se zmožni hitro odzvati v primeru potrebe po nujni intervenciji (v roku 24 ur) ter Vam ponuditi zadostno rešitev v najkrajšem roku.
• Naši strokovnjaki imajo dolgoletne delovne izkušnje, v povprečju več kot 20 let izkušenj na delavca.
• Lahko Vam nudimo popolno rešitev za Vaše obrate. Naša izčrpna načela inženiringa Vam lahko pomagajo doseči idealne delovne pogoje ter optimalno življenjsko dobo Vaše opreme.
• Imamo podružnice v Evropski Uniji ter ustrezamo EU normativih in standardom.
• Imamo najbolj obsežen seznam zadovoljnih referenc v regiji.
• Mi smo profesionalna organizacija, katera uvršča kvaliteto storitev na prvo mesto in spoštuje dogovorjene roke.

Kontakt

Informacije

Montech d.o.o.

Cesta krških žrtev 135C

Krško,  8270

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 16:00

Torek 08:00 - 16:00

Sreda 08:00 - 16:00

Četrtek 08:00 - 16:00

Petek 08:00 - 16:00

Pišite nam